Privatlivspolitik

SÅDAN BEHANDLER LEVUK PERSONOPLYSNINGER

For Levuk (KLUB, STU og JOB & Samvær) er det en nødvendig del af vores arbejde, at vi behandler oplysninger om bl.a. de personer, som benytter sig af et tilbud hos Levuk, deres pårørende, og dem som vi i øvrigt har et samarbejde med.

Det medfører, at vi efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven som dataansvarlig skal give de registrerede nogle informationer, bl.a. om at og hvordan vi behandler personoplysninger.

Denne information giver vi alle vores brugere, eventuelle værger og pårørende m.fl. i et oplysningsbrev, som du finder her.

Vi har også udarbejdet en folder, der i kortere form og med grafiske illustrationer giver vores brugere de samme, grundlæggende budskaber. Du finder denne folder her.

 Vi vil i den forbindelse gerne understrege, at vi kun behandler personoplysninger i det omfang, det er sagligt, proportionalt og nødvendigt at behandle disse oplysninger.

Vi etablerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre og for at være i stand til at påvise, at behandlingen af personoplysninger sker på en måde, der er i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Behandling af personoplysninger ved besøg på levuk.dk

Levuk benytter ikke cookies ved besøg på vores hjemmeside levuk.dk.

Hvis du tilmelder dig et af Levuks tilbud via hjemmesiden, registreres de oplysninger, du selv giver om navn, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger og ønske om optagelse i et tilbud mv. Oplysningerne anvendes til at behandle din tilmelding.

Hvis du som bruger benytter ferie- og aktivitetstilmeldingen på vores hjemmeside, registrerer vi dit navn og din fødselsdato, samt hvornår du holder ferie og hvilke aktiviteter, du har tilmeldt dig.

Fotos på Levuks hjemmeside mv.

Vi offentliggør ikke billeder eller andre personrelaterede oplysninger om brugere eller pårørende, medmindre vi har indhentet et udtrykkeligt, frivilligt samtykke fra den pågældende og efter omstændighederne også fra den pågældendes værge eller indehaver af forældremyndigheden.

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

TV-overvågning af Levuks område

Levuk benytter tv-overvågning på nogle af vores områder. Det indebærer, at man kan blive tv-optaget, når man opholder sig på disse områder. Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, og derfor har Levuk også pligt til at informere om denne behandling.

Formålet med tv-overvågningen (der sker efter reglerne i tv-overvågningsloven),  er at forebygge kriminalitet såsom tyveri og hærværk, at øge trygheden for brugerne af vores tilbud og at opklare eventuel kriminalitet og grove sikkerhedsbrud.

Levuk er dataansvarlig – vores kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, er du velkommen til at ringe til Levuk på tlf.nr. 48 24 42 17 i tidsrummet 8-15 mandag-torsdag og 8-13 fredag eller skrive pr. mail til Levuk:  levuk@levuk.dk

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Klagen kan indgives til:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

dt@datatilsynet.dk

Telefon 33 19 32 00

Du kan skrive fra din digitale postkasse på borger.dk

Denne tekst er senest revideret i juni 2022