Fremtiden efter STU

Det er STU’ens opgave at give eleven et springbræt til næste kapitel efter afsluttet STU-forløb. Udslusning og overgang fra STU til beskæftigelse (ofte indenfor § 104, §103, job i KLAP-regi, skånejob i ordinært job) og uddannelse (FGU, erhvervsskole) er derfor en højt prioriteret indsats på Levuk STU.

Hver elev får et skræddersyet praktikforløb, hvor praktikvejlederen følger og vejleder undervejs i tæt samarbejde med pårørende og kommune. Igennem praktikforløb bliver de unges kompetencer, ressourcer og støttebehov, arbejdstimer mv. kortlagt, og i januar på 3. år indkalder vi til evalueringsmøde med henblik på at lægge en plan for udslusning sammen med familie og den unge, og der gives status på praktikevalueringerne fra den unges praktikker.

I de fleste tilfælde er der 1-2 praktiksteder, som matcher den unges ønsker og behov i særlig høj grad, hvilket præsenteres for socialrådgiver/jobcenter. Mødet ligger tidligt på året, da den unge skal have mulighed for at genprøve praktikker eller afprøve nye, hvis det er nødvendigt.