Linjer

Sport

I Sporten bliver pædagogikken omsat til fysiske aktiviteter og motoriske færdigheder. Vi arbejder med at styrke de unges fysiske selvtillid gennem kendte sportsgrene og udfordre dem i nye aktiviteter, der opbygger den motoriske udvikling. Aktiviteterne giver god motion, der understøtter vores fokus på sund livsstil, som samtidig styrker de unges kropsbevidsthed.

Gennem idrætten udvikler de unge sociale kompetencer som f.eks. hjælpsomhed og at vinde og tabe i trygge og genkendelige rammer. Det er med til at styrke deres relationer på tværs og oplevelsen af fællesskab.

Dagen bliver gennemgået på boardmaker-tavlen og aktiviteterne er genkendelige via et fast ugeprogram. Den personlige hygiejne er en del af aktiviteterne og er med til at styrke de unges identitetsdannelse. I en del af aktiviteterne er de unge selv med til at vælge øvelserne. Det er med til at give den enkelte ejerskab for aktiviteten og dermed styrke selvtillid og selvværd hos medlemmerne.

Multiværkstedet

Multiværkstedet er et sted, hvor aktiviteterne er præget af valgfrihed, omstillingsparathed og de unges aktuelle dagsform. Nogle unge medlemmer folder sig ud i værkstedet og bygger egne ting eller reparerer og vedligeholder faciliteterne i huset. Andre vælger at hjælpe med papiraffald, oprydning, pantflasker og andre opgaver, som er vigtige for huset.
Vi udfordrer de unge til udvikling og dygtiggørelse på eget interessefelt med udgangspunkt i eget potentiale og med henblik på kammeratskab. Det sker ofte, at der opstår en god snak over høvlebænken, som bidrager til fællesskab og oplevelsen af gensidig inspiration og indbyrdes afhængighed.

Der er et godt samarbejde med de andre linjer og vi stiller gerne op, hvis der er behov for hjælp til scenografi eller der er brug for nogen, der kan tage fat i forbindelse med en reparation. Vi laver fysiske aktiviteter med de andre linjer og opnår på den måde nye relationer på tværs af huset og styrker samtidig konditionen.

Friluft

Vi holder til i klubben, men bruger naturen som et integreret pædagogisk redskab og lader aktiviteterne skifte med sæsonerne.

Brugen af naturens mange muligheder for at stimulere krop og bevægelse giver nye dimensioner i udvikling af identiteten. En gåtur kan være nysgerrig, meditativ, undersøgende eller aktiv og giver et væld af sanseoplevelser. Gåturen kræver under alle omstændigheder en aktiv handling, som bidrager til at øge selvindsigt og selvværd.

Friluftslivet anvendes også som redskab til socialisering af den unge i samværet med andre. De konkrete aktiviteter skaber rammen om et fælles tredje, hvor man mødes i den gode oplevelse, den dybe refleksion eller den nære samtale. På friluftlinjen er der plads og ikke samme støj som indendørs, hvilket flere af vores medlemmer i høj grad profiterer af. Det modvirker konflikter og giver mere rum til forskellighed og for mange bliver det lettere at indgå i sociale sammenhænge uden at føle sig udenfor eller misforstået.

Teater/Musik

Når vi arbejder med teater og musik er udgangspunktet, at de unge får et frirum med ro og leg i en krævende hverdag og samtidig et musisk læringsrum med fokus på nærmeste udviklingszone.

Teater er seriøs leg, som i de rigtige rammer skaber den optimale legeplads for kroppen, stemmen, sindet, sanserne, følelser og intellektet. De unge opnår personlig indsigt i kreativitet, koncentration, nærvær og præcision, og i samspillet med omgivelser, situation og rumfornemmelse.

I teaterlegene er nogle øvelser genkendelige og tryghedsskabende, mens andre er nye. De unge får mulighed for at afprøve forskellige roller, bevæge sig og bruge sanserne uden begrænsninger af kreativitet og fantasi. Hvert år sætter vi en forestilling op, hvor de unge skaber manuskriptet og deres egne roller. Alle deltager på lige fod i tilblivelsen af stykket – det styrker de unges identitet, relationsdannelse og oplevelse af ligeværdighed. I sammenspil får de unge en anden og nemmere måde at udtrykke sig på – vi arbejder ud fra, at alle har en musisk intelligens og kan lære at spille. Vi anvender symboler i stedet for noder og de unge vælger naturligvis selv musik.
Når vi ikke spiller selv, lytter vi til forskellige genrer af musik, som man kan tegne til, meditere til eller noget helt andet. Vi forsøger at vise de unge mangfoldigheden i musik og vise dem, hvordan den kan bruges i forskellige kontekster – også til at skabe ro på travl dag.

Medie

Medie er den nyeste linje i klubben, hvor de pædagogiske aktiviteter vil have særligt fokus på levende billeder, stop-motion film, tv-nyheder, sociale medier m.m. Vi vil i årets løb have fokus på længerevarende medieproduktioner i de ovenstående eksempler, hvor medlemmerne får mulighed for at opleve de digitale udtryksformer, som medierne har i vores samfund. Vores længerevarende projekter vil bidrage til vores unges strukturerede hverdag, hvor de har overblik og føler sig trygge. Derfor arbejder vi med de samme temaer i længere perioder og har fokus på at lægge aktiviteterne i faste rammer sammen med medlemmerne.

Vores medieproduktioner og andre projekter vil have særligt fokus på de unges interesser, for at styrke medlemmernes ejerskab af aktiviteterne, og at de føler en stolthed gennem kreative udtryksformer ved hjælp af digital teknologi. Medie har særlige ansvarsområder i klubben ved bl.a. at skabe visuelle produktioner som giver en stærk fællesskabsfølelse, når de unge samarbejder om at nå et fælles mål.