Visitation og takst

Levuk Job og Samvær er selvvisiterende efter Servicelovens §§ 103 eller 104.

Visitation sker efter samtale med den potentielle medarbejde og eventuelle pårørende.

Det er formelt den potentielle medarbejders hjemkommune, der ansøger og og bevilliger plads på Levuk Job og Samvær.

Opsigelsesvarsel: Lb. måned + 30 dage

Kontrakt kan downloades her

Takst

Beskyttet beskæftigelse/samvær 1:7    415 kr. pr. døgn. 151.607 kr. borger/år.
Aktivitet og samvær 1:5                      611 kr. pr. døgn. 223.047 kr. borger/år.
Aktivitet og samvær 1:3                     807 kr. pr. døgn. 294.474 kr. borger/år.