Visitation og takst

Du er her: Forside » For sagsbehandlere » Job og Samvær » Visitation og takst

Levuk Job og Samvær er selvvisiterende efter Servicelovens §§ 103 eller 104.

Visitation sker efter samtale med den potentielle medarbejde og eventuelle pårørende.

Det er formelt den potentielle medarbejders hjemkommune, der ansøger og og bevilliger plads på Levuk Job og Samvær.

Opsigelsesvarsel: Lb. måned + 30 dage

Kontrakt kan downloades her

Takst

Beskyttet beskæftigelse/samvær 1:7    398 kr. pr. døgn. 145.689 kr. borger/år.
Aktivitet og samvær 1:5                      586 kr. pr. døgn. 214.339 kr. borger/år.
Aktivitet og samvær 1:3                     773 kr. pr. døgn. 282.987 kr. borger/år.