Visitation og takst

Du er her: Forside » For sagsbehandlere » Job og Samvær » Visitation og takst

Levuk Job og Samvær er selvvisiterende efter Servicelovens §§ 103 eller 104.

Visitation sker efter samtale med den potentielle medarbejde og eventuelle pårørende.

Det er formelt den potentielle medarbejders hjemkommune, der ansøger og og bevilliger plads på Levuk Job og Samvær.

Opsigelsesvarsel: Lb. måned + 30 dage

Kontrakt kan downloades her

Takst

Beskyttet beskæftigelse/samvær 1:7    407 kr. pr. døgn. 148.620 kr. borger/år.
Aktivitet og samvær 1:5                      599 kr. pr. døgn. 218.652 kr. borger/år.
Aktivitet og samvær 1:3                     791 kr. pr. døgn. 288.672 kr. borger/år.