Målgruppe

LEVUK STU er målrettet unge mellem 16 og 25 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Vi har 21 elever fordelt på tre stamhold.

Unge som vil profitere af et tilbud på Levuk STU kan have betydelige psykiske funktionsnedsættelser som udviklingshæmning, hjerneskade (medfødt el. erhvervet), udviklingsforstyrrelser som autismespektrumforstyrrelser (infantil autisme, Aspergers) mv. De kan have betydelige fysiske funktionsnedsættelser som høre-/synsnedsættelse, kommunikations- og mobilitetsnedsættelse. De kan have kognitive vanskeligheder som problemer med hukommelse, koncentration, opmærksomhed, eksekutive vanskeligheder mv. De kan også have generelle indlæringsvanskeligheder, ringe mestringsevne og lavere IQ end gennemsnittet. Unge i STU-målgruppe med normalbegavelse og kognitive vanskeligheder mv. kan også profitere af et STU-tilbud på Levuk.

De unge som falder udenfor de muligheder, vi kan tilbyde på Levuk STU er 1) Unge med betydelige psykiske vanskeligheder f.eks. unge med personlighedsforstyrrelser (skizofreni, paranoid, borderline, spiseforstyrrelser) dvs. unge med psykiatrinære problemstillinger. 2) Unge med diagnoser indenfor autismespektrum, der kræver solotilbud og afskærmning og ikke trives i et socialt forpligtende fællesskab. 3) Unge med store følelsesmæssige udsving og udadreagerende adfærd. 4) Unge med et betydelig fysiskt handikap og funktionsnedsættelse, der kræver 1:1 støtte, benytter eldrevet kørestol og har behov for lift, sonde, overvågning mv.

Faciliteter

Vores lokaler ligger i forbindelse med Frederiksborgcenteret og med direkte adgang til Levuk Klub.

Vi har et stort fælleslokale på 70 m2 med køkken, spisepladser og fællestavle, to grupperum á 15 m2 med fleksibel skillevæg samt kontor og garderobe. Her er handicaptoiletter, sænket dørtrin, sliske og elevator. Lokalerne har højt til loftet og fint lysindfald. Vi har også CCTV til rådighed.

Vores skolehus i Tisvildehegn er ikke kørestolsvenligt.