Visitation og takst

Visitation

Levuk Klub er selvvisiterende efter serviceloven §36 og §104

Vi lægger vægt på, at visitation af nye medlemmer sker på baggrund af en grundig samtale med den unge og forældre. Efter samtalen vurderer vi, om den unge passer til og kan profitere af tilbuddet på Levuk.

Formelt er det den unges hjemkommune, der ansøger om og bevilliger plads på Levuk.

Opsigelsesvarsel: lb. måned + 3 mdr.

Kontrakt kan downloades som PDF her eller som Worddokument her
Tillæg til kontrakt kan downloades som PDF her eller som Worddokument her

Takst

Kommunens betaling
Fuldt tilbud 513 kr. medlem/døgn 187.245 kr. medlem/år.
Dækker 38 timers ugentlig åbningstid, aktiviteter i huset og udvidet åbningstid i ferier. Transport, rejser og aktiviteter ud af huset er ikke inkluderet.

Differentieret tilbud 308 kr. medlem/døgn 112.420 medlem/år.
Tilbuddet er for dem der kun ønsker aftentilbuddet og dækker ophold i klubben 3 aftener om ugen fra kl. 16.30 samt aktiviteter i huset. Transport, rejser, udvidet åbningstid i ferier og aktiviteter ud af huset er ikke inkluderet.

Medlemskontingent
500 kr. pr. måned.
Kontingentet dækker daglig eftermiddagsmad, sportsudstyr, kostumer, festmenu og personaledækning ved eksterne arrangementer mv.
Udgifter til fællesspisning aften, svømmehal, biografture m.v. betaler medlemmet selv.

PBS
Betalingsservice online tilmelding