Et godt arbejdsliv

Levuk Job & Samvær er en arbejdsplads for dig, der ønsker at være en del af et fællesskab med arbejde der giver mening.

Vores vision er at skabe en bæredygtig arbejdsplads for voksne med et handicap, hvor medarbejderne får et aktivt arbejdsfællesskab med samvær og socialt netværk med kolleger.

Alle, uanset kompetencer og udviklingsniveau, er værdsatte og betydningsfulde her. Medarbejderne skal have muligheden for at udvikle en arbejdsidentitet blandt ligesindede og opleve glæden ved at gøre en forskel for andre og bidrage til samfundet. 

Vi har en målsætning om at give den enkelte medarbejder et stimulerende arbejdsliv med autentiske opgaver i en produktion, som er tilrettelagt med henblik på at øge selvværd og give oplevelsen af succes. Samtidig skal medarbejderne til stadighed styrke deres relationer, selvstændighed og kendskab til en mangfoldig verden.

Vi tror på, at et godt arbejdsliv er et givende arbejdsliv. Ét som du glæder dig til at stå op til. Alle er forskellige og har forskellige talenter; derfor bliver din arbejdsuge sammensat efter dine kvaliteter, så du har mulighed for at bidrage bedst muligt. Vi stræber efter, at du kan beskæftige dig med ting, der er givende, sjove og udfordrende.

Værdier

Vi arbejder værdibaseret i relationerne til medarbejdere, personale og samarbejdspartnere ud fra værdier, der afspejler sig i hverdagen og udviklingen. Som ung virksomhed har vi taget udgangspunkt i Levuks generelle værdier og gjort dem til vores egne.

Fællesskab

Levuk Job & Samvær skal være et sted, der er rart at være for alle, uanset handicap eller ressourcer. Et sted hvor der er sammenhold i hverdagen og hvor alle oplever at løfte arbejdsopgaverne i fællesskab.

Vi forventer, at alle tager ansvar for hinanden, både fordi det har en værdi for en selv og fordi det bidrager til den gode arbejdsdag, når alle føler en forpligtelse. Forskellighed er en styrke i ethvert fællesskab og mangfoldigheden i huset betyder, at vi ser hinanden som ligeværdige, der kan bidrage med noget unikt.

Medbestemmelse

Alle har indflydelse på arbejdsopgaverne og udviklingen. Medarbejderne er kollegaer og dermed ligeværdige parter, hvis meninger skal høres, forstås og behandles i gensidig respekt. Vi møder hinanden i øjenhøjde og har forventning om at andre lytter til vores argumenter, også når de ikke er enige. Demokrati er nøgleord – her er plads til at stille forslag og ideer skal afprøves gennem debat og afstemning.