Ledige stillinger og praktik

Praktik

Vi har løbende studerende i praktik på Levuk Klub, Levuk STU og Levuk JOB & SAMVÆR. Praktikforløbene giver udvikling og
læring for både den studerende og for huset. Som praktikant indgår du på lige fod med andre medarbejdere og deltager i alle relevante arrangementer.

Hvis du er interesseret i at komme i praktik hos os, så skriv på levuk@levuk.dk eller stu@levuk.dk

Se praktikbeskrivelse for Levuk Klub her

Se praktikbeskrivelse for Levuk STU her

Ledige stillinger

Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger.