Målgruppe

Levuk Job & Samvær er et §103/§104 tilbud målrettet unge og voksne (18 – 65 år), der af fysiske og/eller psykiske årsager ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Eller som har behov for at opretholde eller forbedre sine personlige færdigheder eller livsvilkår.

Hvis du er interesseret i at blive en del af arbejdsfællesskabet, er det muligt at planlægge et besøg og en praktik. Her vil du kunne opleve arbejdslivet og vurdere om det kunne matche dig og dine drømme.