Din uddannelse

STU’en er en vigtig tid; det er her man former sin voksenidentitet og begynder at orientere sig aktivt i samfundet og finde sin plads i fællesskabet. Levuk STU er en træningsbane – her dedikeres tre år til udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer i samspil med ligesindede.   

Det bedste læringsmiljø for dig

Vi går den ekstra mil for at skabe et godt læringsmiljø, hvor den unge føler sig hjemme og kan være sig selv. Vi har fokus på at undersøge læringsstile, kompetencer og potentialer i et samarbejde mellem ung og underviser med henblik på at skabe det mest optimale læringsmiljø for den unge. Kendskab til den unges læringsprofil gør det muligt reelt at skabe de mest optimale rammer for den enkelte unge. Vi oplever, hvordan den unges kendskab til egen læringsprofil skaber øget agenthed, selvaccept og motivation til læring.

Demokratisk skoledag med elevråd

På STU’en bliver alles stemme hørt. Vi har elevråd med elevrådsformand og fastlagte møder forberedt af de unge med dagsorden, ordstyrer og referent. Et elevrådsmøde er et godt eksempel på en demokratisk proces, hvor de unge sætter dagsordenen og får medindflydelse. I trivselsmåling giver størstedelen af eleverne (93%) udtryk for, at de er glade for at have elevråd på STU’en.

Digitale læreprocesser

I dagligdagen anvendes iPads og skolecomputere. Vi anvender og implementerer også læringsapps udviklet til målgruppen.