Målgruppe

Målgruppe

Levuk er en fritids- og ungdomsklub for unge over 13 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det kan også være unge indenfor autismespektret.

Der er 100 medlemmer og 20 medarbejdere i lokalerne i Hillerød. Bredden er stor, når det gælder de unges funktionsevne, nogle sidder i kørestol, flere har kørekort, andre egen knallert og har arbejde f.eks. på beskyttet værksted, andre er psykisk skrøbelige, atter andre har socialkognitive vanskeligheder, og flere er i gang med en ungdomsuddannelse, nogle på Levuk STU.