Fag, kurser og workshops

DEN SUNDE BALANCE

Vi har fokus på alle aspekter af det sunde liv – også livsstil og mental sundhed. Eleverne stifter bekendtskab med kostpyramiden, sunde alternativer i madlavningen og støttes i at foretage bevidste valg. Der bliver arbejdet med redskaber til at have det godt med sig selv og andre og skabe en sund balance i sit liv. 

IDRÆT OG BEVÆGELSE

Idræt bruges som springbræt for læring om egne ressourcer i et sundt og aktivt liv. Der er daglig bevægelse på skolen, enten som fag eller integreret i undervisningen. Alle former for fysisk bevægelse er i spil, og det er et mål at inspirere eleven til at fortsætte med fysisk bevægelse i voksenlivet. Vi benytter FrederiksborgCentrets idrætsfaciliteter, der spænder bredt fra judosal, bokselokale og crossfit til fitnesscenter, yogarum og svømmehal. Udendørs idræt foregår primært i Tisvilde Hegn, hvor vi har mountain bikes, tandem, SUP boards og naturen til rådighed året rundt. Den unge skal blot have lysten til bevægelse, så skaber vi de rigtige rammer.

ADL

ADL (almindelig daglig levevis) er undervisning i at klare sig selvstændigt i egen bolig. Vi arbejder med alle aspekter af kravene i voksenlivet, og underviser i såvel hygiejne som digital borgerbetjening og adfærd på sociale medier. Stængehus er indrettet som almindelig bolig med køkken, bad, soveværelse og stue. Her træner eleverne pasning af hus og have og får opgaver tilpasset deres potentiale og kompetencer.

DANSK, MATEMATIK, ENGELSK, KULTUR OG GEOGRAFI

Det er elevernes behov og interesser, der skaber den røde tråd i nærværende og vedkommende undervisning. Derfor benytter vi flere typer af specialundervisningsmateriale, læringsapps og nyheder fra flere medier. Det betyder også, at vi har indrettet forskellige læringsmiljøer på skolen og planlægger undervisningen til den enkeltes læringsstil.

TEMAFORLØB OG WORKSHOPS

Kend dit handikap

Et forløb som støtter de unge i forståelse af eget og andres handikap.

Seksualundervisning

Et forløb to gange årligt der behandler alle de spørgsmål, man kan have som ungt menneske ift. seksualitet.

Gæstebud

Eleverne planlægger sommerfest/dimission og julefest – fra idé til udførsel – og kommer igennem alle processer.

Kommunikation og fremtoning

Der er fokus på fremtoning og god kommunikation, når eleverne udvikler eget træningsprogram i en yndlingsidrætsgren, som formidles til de øvrige elever.

Klima og miljø

Vi har fokus på, hvad vi kan gøre for at passe på miljøet. Der arbejdes med affaldssortering, vandrensning, gode vaner osv. 

Min fremtid

Eleverne får kendskab til forskellige boformer igennem besøg og får indblik i rettigheder, pligter og muligheder i voksenlivet, fx orientering i egen by, borgerservice, MitID mm.

KURSER OG SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB

Valgfag

Mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag, fx ridning, klatring, MTB, friluft, håndværk & design eller et andet valgfag med adventure og oplevelse i højsædet.

Kostvejledning

Hold med fokus på langvarige livsstilsforandringer med kost og motion. Professionel kostvejledning i samarbejde med eleven og familien.

Selvtransport

Kursus i selvtransport i offentlig trafik. Brug af rejseplan og dagligt følge til og fra skole indtil eleven selvstændigt kan færdes i trafikken.

Hygiejnekursus

4 modulers obligatorisk indhold – personlig hygiejne, krydssmitte/rengøring, temperatur/opbevaring mv. Det er klubbens faguddannede kok som underviser og faciliterer.

INTROTUR OG STUDIETUR

Ocean rescue camp i Tisvilde

3 dages introtur hver august med livreddende førstehjælp på stranden og SUP/surfing i havet

Studietur i foråret

4-5 dages studietur med fokus på naturoplevelser/kulturoplevelser og fællesskab på STU’en