Visitation og takst

Du er her: Forside » For sagsbehandlere » STU » Visitation og takst

Levuk STU er selvvisiterende efter Lov om STU. Skolen har 21 elever.

Vi optager studerende til skolestart i august, men vi har også løbende optag. Man er velkommen til at kontakte os, hvis der er behov for akut skoleskift.

Optagelse på skolen sker efter minimum 1 uges praktik. Efter praktikken vurderer vi om den unge passer til og kan profitere af tilbuddet på Levuk STU. 

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune, der ansøger om og bevilliger plads på Levuk STU.

Download uddannelseskontrakt i Word eller PDF.

Takst

STU Basis 25.082 kr. pr. måned, årligt 300.982 kr.

Inkluderer 28 timers undervisning om ugen, IPad, PAS-analyse ved skolestart samt praktikker på 2. og 3. år. Alle praktikker er eksterne.

Vi har rammeaftale med Gribskov kommune og Indkøbsfællesskabet Nordsjælland.