Visitation og takst

Levuk STU er selvvisiterende efter Lov om STU. Skolen har 21 elever.

Vi optager studerende til skolestart i august, men vi har også løbende optag. Man er velkommen til at kontakte os, hvis der er behov for akut skoleskift.

Optagelse på skolen sker efter minimum 1 uges praktik. Efter praktikken vurderer vi om den unge passer til og kan profitere af tilbuddet på Levuk STU. 

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune, der ansøger om og bevilliger plads på Levuk STU.

Download uddannelseskontrakt i Word eller PDF.

Takst

STU Basis 25.082 kr. pr. måned, årligt 300.982 kr.

Inkluderer 26 timers undervisning om ugen, IPads, skolecomputere samt praktikker på 2. og 3. år. Alle praktikker er eksterne.

Vi har rammeaftale med Gribskov kommune og Indkøbsfællesskabet Nordsjælland.