VISION FOR LEVUK STU

Vi vil skabe en uddannelsesinstitution, hvor unge med særlige behov bliver
udfordret, og får øget bevidsthed om egne ressourcer i et levende og
engageret læringsmiljø.
De unge skal opleve glæden ved at tilegne sig ny viden og færdigheder
gennem fordybelse og praksis, formidlet af professionelle undervisere
og udøvere af fagene.

En uddannelse fra LEVUK STU skal knytte konkrete færdigheder til
oplevelsen af at kunne mestre. Vi vil give eleverne muligheden for at skabe
nye historier og fortællinger om sig selv, og opnå fornyet indsigt i hvem man er
og hvad man kan.

Ungdomsklub


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstid


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

STU


Levuk STU
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 72 62 39 13
stu@levuk.dk

Undervisning


Mandag:  Kl. 8.00 til 13.30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13.30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13.30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13.30
Fredag:   Kl. 8.00 til 12.00