PÆDAGOGISK AMBITION

Vi er ambitiøse i arbejdet med de unge, og bruger den pædagogiske metode,
som passer bedst i den enkelte situation - baseret på medarbejdernes individuelle
viden og erfaring, og løbende fælles efteruddannelse. Til daglig er vi enige om
en række tydelige retningslinjer for hvad vi ønsker for de unge:

De unge har potentiale og ressourcer, som skal findes og udvikles.
Vi arbejder i en balance mellem tydelig omsorg og udvikling, hvor de unge 
inddrages og deltager frem for at blive serviceret. Vi arbejder hele tiden i
balancen mellem at motivere de unge, til at turde mere end de troede muligt,
og ikke gå over deres grænser.
Små sejre har stor betydning for vores unge, og sejrene kan vi give dem
ved at se deres potentiale og lade dem få oplevelsen af at mestre og mærke
eget potentiale.

De unge skal være medbestemmende og have indflydelse. 
Vi giver de unge en platform til selv at bestemme gennem brugerråd og
udvalgsarbejder, hvor de medvirker i beslutninger om f.eks. aktiviteter,
indretning og fester. Det handler om at give de unge øvelse i at deltage i og
tage ansvar for demokratiske processer.

De unge skal have mulighed for at møde verden – mangfoldig og åben.
Vi prioriterer ressourcerne, så de unge kan møde varierede kulturtilbud. Det
gør de i lokalsamfundet, hvor vi dagligt benytter de sports-, musik- og andre
kulturelle tilbud, der findes i Hillerød. Vi prioriterer også rejser og ture til udlandet
og indbyder meget gerne gæster fra andre lande. I perioder har vi gæstelærere
fra andre kulturer/med en anden faglighed, end den vi har fast i huset.

De unges udvikling skal foregå i trygge rammer
Det betyder, at de fysiske og personalemæssige rammer er baseret på at
give struktur og tryghed at udvikle sig i. Det handler både om at opleve og
blive mødt med glæde og positivitet, og om at de praktiske foranstaltninger
skal fungere - hver gang.

De unge skal introduceres til sund livsstil. 
Vi giver de unge sunde valgmuligheder, når det gælder kost og motion.
Vi prioriterer ressourcer til en faguddannet kok, som primært laver varieret
økologisk mad på cafeaftener. Og vi lægger vægt på at tilbyde mange sportsaktiviteter,
som de unge kan deltage i.

De unge skal mødes med oprigtig og direkte dialog.
Vi ser den direkte dialog som grundlag for at møde andre med interesse og tillid.
Det betyder, at vi forsøger at sige tingene som de er, og at tale med både unge
og forældre om emner, som har betydning for den fælles dagligdag – også når
det er emner, der er svære at tale om.

De unges pubertet og udvikling af egen identitet skal respekteres.
En stor del af Levuks medlemmer er i puberteten, og oplever de samme forandringer
som alle unge. Dermed har de også de samme spørgsmål og de samme udfordringer.
 Vi vægter at bruge tid på at tale med de unge om emner som seksualitet, ansvarlighed,
kærester, kroppens forandringer, hygiejne og andet som er en del af deres udvikling fra
ung til voksen. Vi bruger bl.a. forumteater og spil, som udgangspunkt for fælles dialog om seksualitet.

 

 

 

 

 

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00