NARRATIV PRAKSIS

Narrativ praksis giver mulighed for at opnå fornyet indsigt i hvem man er
og hvad man kan, og dermed skabe andre og rigere historier om sig selv og
andre. Der er nemlig aldrig kun en fortælling om et menneske.

Fortællingen om de unges handicap skal ikke skygge for de andre fortællinger,
der er om de unge, som unikke og aktive mennesker. I det narrative perspektiv
fokuseres på intentioner, værdier, håb og principper.
Udgangspunktet er, at alle gør deres bedste ud fra deres forudsætninger og at d
er bag hvert problem skjuler sig en frustreret drøm, noget der er vigtigt for os.
Narrativ pædagogik giver de unge mulighed for at komme bedre i kontakt sig selv,
finde ind til egne værdier og derved også få øje på flere handlemuligheder.

På Levuk prøver vi gennem aktiviteter og samtaler at få mangfoldigheden af
fortællinger frem, som kilde til mere righoldige identitetsforståelser.
De unge kan tilmelde sig narrative samtaler med særligt uddannede medarbejdere.

 

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00