IDENTITET OG RELATIONER

Udgangspunktet for al udvikling af identitet sker i relationen til andre, og det er gennem relationen, at man udvikler sig som menneske og afklarer, hvem man selv er. På Levuk ser vi det som vores opgave at skabe de bedst mulige rammer for, at relationen mellem de unge kan trives og udvikles.

Det er vigtigt, at alle aktiviteter udspringer af emner, som svarer til de unges behov og interesser. De unge har medindflydelse og dermed mulighed for at præge og bestemme. Samtidig har de også en forpligtelse til indimellem at måtte bøje af for andres behov. Den form for indføring i demokratiske processer forbereder de unge på voksenlivet med dets valg og fravalg.

Det, at skabe en identitet og finde et tydeligt billede af hvem man er, er vigtigt som menneske. På Levuk er der tilstrækkeligt mange ligestillede og jævnaldrende til, at de forskellige relationer kan foldes ud i et netværk. Det giver maksimal mulighed for at finde spejlingsmodeller og venner og styrke sin identitet. Derfor skal der også være tid til samvær og nærvær i klubben.

Frigørelse og lyst til forandring er en naturlig del af en teenagers liv. Viljen til selvstændighed og viljen til at ville klare sig selv, er en del af frigørelsesprocessen – det at gå fra at være ung til voksen.

I Levuk er der albuerum til at frigøre sig fra forældre/voksne og erobre sit eget voksenliv. De unge bliver behandlet som selvstændige mennesker med ret til at vælge sine egne venner, vælge hvilken linje man vil være på og vælge til og fra.

 

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00