PÆDAGOGISK TILSYN

 

Det er Hillerød Kommune, der fører såvel anmeldt som uanmeldt tilsyn med Levuk.
Seneste tilsyn gav bl.a. følgende konklusion:

 

"Tilsynet vurderer, at der er tale om et veldrevet tilbud, der har fokus på brugerne og den enkeltes støttebehov.
Levuk lever op til de krav, der er til tilbud efter §§ 36 og 104 i Lov om Socialservice. Udgangspunktet for Levuks
indsats er en anerkendende og faglig pædagogisk tilgang med fokus på det narrative.

 
Tilsynet konkluderer, at fritidstilbuddet Levuk har både kvalitet og udvikling i højsædet og lever op
til godkendelsesgrundlaget på Tilsynsportalen.
Formålet med indsatsen vurderes i høj grad realiseret, og det vurderes, at de unge på stedet trives.
Det er Tilsynets samlede og overordnede vurdering, at Levuk er et godt tilbud til og for de unge.
Tilsynet har ingen påbud."
 

Tilsynsrapport 2017

 

 

Se tilsynsrapport 2012
Se tilsynsrapport 2009

Se tilsynsrapport 2008

 

 

 

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00