HUL

HUL "Hjælp Unge Levuk" er brugerudvalget for medlemmer på Levuk.

Formålet er at gøre de unge i klubben medbestemmende i de aktiviteter, arrangementer og indkøb der sker på Levuk.
Medlemmerne i udvalget taler på vegne af sig selv og de øvrige medlemmer i klubben.

Det er et udvalg man melder sig til, og man kan sidde i udvalget et år. Man skal melde sig ind igen, hvis man vil fortsætte.

Der er personale repræsenteret i HUL-udvalget. Det er for at anerkende og støtte det demokratiske forum og
sikre at alle kommer til orde med deres tanker og ønsker. Alle emner er velkomne og behandles på lige fod. Personalet kan komme med
punkter til HUL-udvalgets møder, men det er medlemmerne der bestemmer hvad udvalget ønsker.
Udvalget kan komme med ønsker inden for udvalgets rammer, men kan ikke tage beslutninger på Levuks vegne.
Udvalget kan tage kontakt til ledelsen eller den øvrige personalegruppe med ønsker. Hvis der gives afslag på et ønske fra HUL-udvalget, 
meldes tilbage til udvalget med begrundelse

Hvis du vil have emner på i HUL-udvalget, har du 3 muligheder:


1. Tag kontakt til et af medlemmerne af HUL

2. Læg en seddel i postkassen ved Levuks indgang

3. Skriv i den digitale postkasse (undervejs)

 

Sådan foregår et HUL-møde
De tilstedeværende noteres og referat fra sidste møde bliver gennemgået.
Aftaler fra sidste møde bliver afsluttet eller udskudt, alt efter om de er indfriet eller ej.
Ordet går på runde to gange - første gang må man ikke kommentere. I anden runde
må man stille spørgsmål og komme med løsningsforslag.
Derefter bliver alle punkter gennemgået og vi sikrer os at alle bliver og føler sig hørt 
Tilslut er der en runde, hvor man kan give ros til hinanden i forbindelse med arbejdet i HUL

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00