PAS-analyse

Alle elever får udarbejdet en PAS-analyse af lærerne på skolen, der alle har en PAS-konsulentuddannelse.
Resultatet fra PAS analysen bliver beskrevet i uddannelsesplanen og giver anvisninger om bedste metodevalg.
Der laves både en screening i introforløbet og i slutningen af 3. år. Begge er inkluderet i taksten
 
Om PAS
PAS er et analysesystem, udviklet af psykolog Steen Hilling, som baserer sig på samarbejde
mellem elev og PAS-konsulent. En PAS analyse afdækker elevens stærke og svage sider,
kompetencer og potentialer, og den bedst fungerende metode for indlæring,
informationstilegnelse, forudsætninger for at modtage instruktioner mv.
PAS er ikke en psykologtest eller traditionel intelligensprøve. I teorien bag PAS
indgår neuropsykologi og Gardners teori om de mange intelligenser. 
 
Sådan gør vi
Testen optages på video, hvilket giver mulighed for systematiske iagttagelser af processerne.
PAS-analysen tegner på mange måder et øjebliksbillede af elevens kompetencer og potentialer,
og opfattes (og anvendes) som et dynamisk redskab.
Rapportens anvisninger er vejledende og bliver afstemt med eleven i undervisningssituationen.
 
Læs mere om PAS på Socialstyrelsens hjemmeside socialstyrelsen.dk eller på nordicpas.dk

 

 

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00