MÅLGRUPPE


LEVUK STU er målrettet unge mellem 16 og 25 år med
betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Vores udgangspunkt er, at det først er i mødet med en
omverden at en funktionsnedsættelse kommer til udtryk
– når omverden ikke er i stand til at håndtere den unges
udfordring. Derfor kommer potentiale og mulighed før
begrænsning hos os.


Den vigtigste forudsætning for at blive optaget, er lysten til
at deltage i daglig idræt og den daglige omklædning.
En anden forudsætning er, at den unge tydeligt vil passe ind
i gruppen af elever, med en adfærd, der er hensigtsmæssig
i forhold til det fællesskab, som er skolens grundsten.

Vi har desuden forventning om at den unge selv kan klare
basal, personlig hygiejneeller vurderes at kunne lære det
indenfor en kort tidshorisont.

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00