VIRKSOMHEDSPRAKTIK

Virksomhedspraktikkerne ligger på 2. og 3. skoleår og tager udgangspunkt i elevens ønsker, potentialer og muligheder.
Allerede på 1. år ser vi på mulige praktikpladser sammen med eleven og forældre.

Eleven starter med kortere praktikker af en uges varighed og er særligt på 3. år ude i virksomhedspraktikker på 3-4 uger.
Efter hver praktik bliver der udarbejder et praktikskema med en udtalelse, som sendes til UU-vejleder.

 

Ved STU-forløbets afslutning udarbejder vi en samlet praktikvurdering, og anbefaler det bedst mulig match for eleven og
en kommende arbjedsplads/beskyttet beskæftigelse.

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00