Praktikforløb

Virksomhedspraktik er en vigtig del af ungdomsuddannelsen og er med til at skabe forudsætningen
for at kunne udvikle kompetencer til et selvstændigt voksenliv.
Det er en individuel vurdering hvor mange praktikker den enkelte elev kommer i –
generelt er vores ambition at eleverne kommer i 3 praktikker på 2. skoleår og 4 praktikker på 3 år.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at virksomhedspraktik er en del af undervisningen og har høj prioritet.
Som 2. og 3. års elev kan man altså være afsted når de andre elever har temauger eller andre forløb.

Eleven er alene afsted i praktik. Vi følger en elev første dag, hvis der er behov for det.

Målet med praktikkerne er at afdække hvilke funktioner og under hvilke forhold en elev vil kunne arbejde efter
STU. Dvs at vi prøver at en bred vifte af praktiksteder, naturligvis indenfor elevens interessefelt og potentiale.

Ved STU-forløbets afslutning udarbejder vi en samlet praktikvurdering, og anbefaler det bedst mulig
match for eleven og en kommende arbjedsplads/beskyttet beskæftigelse.

 

      

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00