PÆDAGOGISK TILSYN 2017

Vi har netop haft pædagogsik tilsyn - og synes vi kan være stolte over konklusionen.

Hillerød Kommune konkluderer at:
Tilsynet vurderer, at der er tale om et veldrevet tilbud, der har fokus på brugerne og den enkeltes støttebehov.
Levuk lever op til de krav, der er til tilbud efter §§ 36 og 104 i Lov om Socialservice. Udgangspunktet for Levuks
indsats er en anerkendende og faglig pædagogisk tilgang med fokus på det narrative.
De fysiske rammer og den geografiske placering er velegnede til formålet. De mange faciliteter benyttes på en god
måde med stor fokus på at fastholde tryghed for de unge, og samtidig give dem inspiration og mulighed for fællesskab.
 
Tilsynet havde dialogmøde med både ledelsen og medarbejderne, og begge udtrykker uafhængigt af hinanden,
en rummelighed og positiv indstilling til samarbejdet samt et stort engagement i arbejdet med de unge. Det er
Tilsynets indtryk, at der er et velfungerende samarbejde ledelse og medarbejdere imellem, og at sparring, supervision
og efteruddannelse vægtes højt og er med til at fastholde et godt arbejdsmiljø.
Der stilles store krav til medarbejderne grundet målgruppens forskellige udfordringer. Medarbejdere og ledelse
vurderes at have fokus på dette, og de leverer en faglig pædagogisk ydelse af høj kvalitet.
 
Tilsynet konkluderer, at fritidstilbuddet Levuk har både kvalitet og udvikling i højsædet og lever op til
godkendelsesgrundlaget på Tilsynsportalen.
Formålet med indsatsen vurderes i høj grad realiseret, og det vurderes, at de unge på stedet trives.
Det er Tilsynets samlede og overordnede vurdering, at Levuk er et godt tilbud til og for de unge.
Tilsynet har ingen påbud.
 

Kontakt


Levuk
Milnersvej 39A
3400 Hillerød
Telefon: 48244217
levuk@levuk.dk

Åbningstider klub


Mandag: Kl. 12.00 til 21.00
Tirsdag:  Kl. 12.00 til 17.00
Onsdag:  Kl. 12.00 til 21.00
Torsdag: Kl. 12.00 til 17.00
Fredag:   Kl. 12.00 til 22.00

Undervisning STU


Mandag:  Kl. 8.00 til 13:30
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 13:30
Onsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Torsdag:  Kl. 8.00 til 13:30
Fredag:    Kl. 8.00 til 12.00

Arbejdstid JOB


Mandag:  Kl. 8.00 til 14.00
Tirsdag:   Kl. 8.00 til 14.00
Onsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Torsdag:  Kl. 8.00 til 14.00
Fredag:    Kl. 8.00 til 13.00